Kerstactie

Kerstactie t.v.v. KKF-UZGent is van start gegaan op 11 November 2017

De deelnemende winkels van de Gentse dekenijen worden stelselmatig bevoorraad.  

Programma voor de verkoopsdagen in December aan de verkoopskiosk op de Kalandenberg wordt opgesteld en eerstdaags meegedeeld op deze site. Ook clubbezoeken worden vastgelegd.

 Met 4 € steunt u deze actie die nu reeds méér dan 25 jaar steun verleent aan het project "KOESTER" waardoor kinderpatientjes ook thuis begeleiding krijgen en kans maken op algehele genezing.