Agenda

23° Congres - District Belgium - Luxemburg

Sep 06 2019

 

          

 

 Boudewijn Van De Steene                                      

For Governor-Elect                                            

KIWANIS :  A PASSION WE SHARE                               

 PRIVE

Geboren te Gent op 19/08/1951,  né à Gand le 19/08/1951

Gehuwd met Huguette Fecheyr, 3 kinderen (Ineke, Jet, Niels) en 6 kleinkinderen

Marié avec Huguette Fecheyr, 3 enfants (Ineke, Jet, Niels) et 6 petits-enfants

Wonende te: Lamstraat 16, 9820 Merelbeke

PROFESSIONEEL

  • Burgerlijk Scheikundig Ir (UGent, 1974), Ingénieur civil en chimie (UGent, 1974)
  • Doctor Toegepaste Wetenschappen (UGent, 1976), Docteur en sciences appliquées (UGent, 1976)
  • Na mijn legerdienst, vervulde ik verschillende opdrachten in binnen- en buitenland bij Essochem en UCB (1977-1990). Vanaf 1991 was ik actief in de Watersector, eerst als medeoprichter en directeur van Aquafin NV (tot 2012) en nadien als Directeur-Generaal van De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen (2012-2017) waar ik in 2017 als Ere Directeur-Generaal met pensioen ben gegaan.
  • Après mon service militaire, j’occupais plusieurs fonctions, aussi à l’étranger, pour Essochem et UCB (1977-1990). Depuis 1991, j’étais actif dans le secteur de l’eau, d’abord comme fondateur et directeur d’Aquafin SA (jusqu’à 2012) et ensuite comme Directeur général de De Watergroep, la plus grande société d’eau potable en Flandre (2012-2017) où j’ai pris ma retraite en 2017 en tant que directeur général honoraire.

HOBBIES: wandelen, lezen, Kiwanis en natuurlijk supporter van AA Gent; se promener, lire, Kiwanis et bien sûr supporter d’AA Gent.

ENGAGEMENT KIWANIS

Sinds 2002 ben ik actief lid van Kiwanis Gent-Artevelde: Directeur Sociale Commissie (2004-2005), Voorzitter (2008-2009), Directeur Aanvaarding (2010-2011 en 2015-2016) en Secretaris (2011-2012).

In 2017 was ik medeoprichter en secretaris van de nieuwe club Kiwanis Golden Gent Prinsenhof. In deze functie hebben we mede het Charter van Kiwanis Prinsenhof georganiseerd op 28/10/2017.

Ik was Luitenant-Gouverneur van de Divisie Oost-Vlaanderen Center in 2017-2018.

Sedert 2017 ben ik lid van het comité Expansie voor Golden Clubs Regio 1.

Tenslotte ben ik lid van het Organisatiecomité van het Kiwanis Congres: A Window on Ghent.

 

Depuis 2002, je suis membre de Kiwanis Gent-Artevelde : Directeur de la Commission Sociale (2004-2005), Président (2008-2009), Directeur Expansion (2010-2011 et 2015-2016), et Secrétaire (2011-2012).

En 2017, j’étais membre fondateur et secrétaire du nouveau club Kiwanis Golden Gent Prinsenhof. Dans cette fonction, on a coorganisé le Charter de Kiwanis Prinsenhof au 28/10/2017.

J’étais Lieutenant-Gouverneur de la Division Oost-Vlaanderen Center en 2017-2018.

Depuis 2017, je suis membre du comité Expansion pour les clubs Golden Région 1.

Enfin, je me suis engagé au Comité d’organisation du congrès